Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Rok republiky – nejbližší akce

 Zde budeme postupně zveřejňovat akce týkající se výročí republiky.

Pokud máte akci k Roku republiky, o které by jste chtěli informovat veřejnost, kontaktujte prosím paní Ivanu Maršálkovou email: ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz
Page1
Přehled akcí

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Nejbližší akce

Historická výstava připomínající významné výročí vzniku republiky bude na pozadí tzv. velkých dějin prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první týdny dění v novém státě. Důraz bude kladen na vizuální ...

30.11.-1

Detail reference

Souborná prezentace českého a slovenského designového skla, která představí společné i rozdílné rysy a charakteristiky českého a slovenského přístupu k tomuto materiálu a to včetně období po roce 1993. V rámci mezivládního projektu České ...

30.11.-1

Detail reference

Přednáška bude zaměřena na politickou, hospodářskou a vojenskou situaci na Liberecku na přelomu let 1918–1919. V průběhu přednášky se posluchači seznámí s postavením Liberce v rámci provincie Deutschböhmen, s obtížnou si ...

30.11.-1

Detail reference

Záměrem výstavy je zachytit nejdůležitější vývojové tendence výtvarného umění, které rozhodujícím způsobem určují charakter uměleckého dění na Slovensku od konce 20. století dodnes. Výstava nabízí sedm desítek uměleckých děl od téměř padesáti autorů ...

30.11.-1

Detail reference

Panelová výstava s tématy důležitých mezníků ze stoleté historie od vzniku samostatného Československa (kolektivizace, kultura a architektura první republiky, industrializace a hospodářská krize, osvobození ČSR a odsun Němců, turistika a rekreace, ...

30.11.-1

Detail reference