Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem

Zastupitelstvo LK schválilo Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta 2014-2020

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje Liberecký kraje na svém 9. zasedání dne 21. 10. 2014 schválilo usnesením č. 394/14/ZK Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta 2014-2020. Liberecký kraj zřizuje celkem pět kulturních příspěvkových organizací. Jedná se o tři muzea (Severočeské muzeum v Liberci, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Muzeum Českého ráje v Turnově), jednu vědeckou knihovnu (Krajská vědecká knihovna v Liberci) a jednu galerii výtvarného umění (Oblastní galerie Liberec).

„Hlavním cílem tohoto koncepčního materiálu, který úzce navazuje na Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020, je stručně popsat současný stav, zmapovat a jasně definovat rozvojové priority kulturních institucí v intervalu nadcházejících sedmi let,“ uvedla náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová s tím, že tento interval je v souladu s novým programovacím obdobím, v rámci nějž bude možné řadu projektů a záměrů realizovat z prostředků EU. Soulad s krajskou koncepcí lze očekávat i jako podmínku pro čerpání dotačních prostředků.