Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu

Tyto stránky oddělení cestovního ruchu jsou věnovány široké uživatelské veřejnosti.

Informace o cestovním ruchu z pohledu turisty nadete na speciálním turistickém portálu  www.liberecky-kraj.cz

Cestovní ruch je  velmi významným hospodářským odvětvím Libereckého kraje. I přesto, že jsme druhým nejmenším kraje České republiky, počtem hostů (700 - 800tis. za rok), kteří nás navštíví a přenocují se řadíme na 4. – 5. místo mezi kraji ČR (cca 30% hostů pochází ze zahraničí). Důvodem tohoto vynikajícího umístění není jen to, že se bezesporu řadíme mezi turisticky atraktivní, ale i to, že zde fungují velmi dobré služby, které návštěvníkům poskytuje podnikatelský sektor.

Tato čísla nás zároveň zavazují k tomu, abychom toto hospodářské odvětví aktivně podporovali. Za dobu existence Krajského úřadu jsme podpořili řadu projektů dotýkajících se cestovního ruchu, jak veřejnoprávních, tak i v soukromém sektoru. Podporujeme činnost organizací cestovního ruchu, turistických informačních center a staráme se i o rozvoj cyklistické dopravy v Libereckém kraji.

Další naše aktivita směřuje k propagaci Libereckého kraje jako turisticky atraktivní destinace. Ročně navštívíme řadu výstav cestovního ruchu doma i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou Czechtourism a s organizacemi cestovního ruchu v Libereckém kraji.