Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Náplň činnosti oddělení cestovního ruchu

Akční plán oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje 2023

1. Priority roku
 • Polepy vozidel v závazku veřejné služby (autobusy) – propagace konkrétních turistických atraktivit dle priorit DMO + Křišťálové údolí a PO LK
  • ​dokončení realizace 2. várky vozidel (ČSAD Liberec)– duben 2023
  • pilotní realizace komerčního polepu na vozidlech společností Regiojet/Flixbus – do konce června 2023
  • realizace 3. várky polepů (Busline) – říjen 2023
  • polepení všech přiřazených vozidel – do konce roku 2023
  • nastavení systému průběžného doplňování a aktualizace polepů – v návaznosti na obnovu vozového parku – do konce roku 2023
 • Aplikace logomanuálu REGION LIBEREC – do všech forem propagace, online, sociální sítě, tištěné materiály, fyzická propagace...
  • dokončení logo manuálu – únor 2023
  • interní školení na použití nového logo manuálu – duben 2023
  • dodatečné úpravy na základě používání nového loga – do konce roku 2023
 • Strategie cestovního ruchu LK 2023 – 2027 – dokončena, vyřešeny klíčové otázky (funkčnost Sdružení cr LK, postavení KÚLK v pyramidě DCR, dlouhodobé financování DMO)
  • kontakt a konzultace s odborem veřejných zakázek – leden 2023
  • vypsání VZMR – březen 2023
  • realizace VZMR – duben - květen 2023
  • realizace návrhové části strategie – do listopadu2023
  • představení finální strategie (návrhová + analytická část) a schválení orgány LK (PUR, RK, ZK) – do konce roku 2023
 • Projekt Za společným dědictvím na kole i pěšky – kompletní realizace projektu a její úspěšné ukončení
  • rozšíření turistického portálu– do dubna 2023
  • realizace map a propagačních předmětů – do dubna 2023
  • kompletní realizace projektu – změna termínu – do konce května 2023
  • smlouva na projektovou dokumentaci Lázeňské cyklotrasy – do února 2023, realizace projektu – do května 2023
  • realizace značení na cyklotrase Ploučnice prodloužení projektu – do května 2023
  • finální vyúčtování a vyhodnocení projektu – srpen 2023
 • Revitalizace turistického portálu – komplexní změna prezentace, nový vizuál, důraz na klíčová témata a regiony LK.
  • revitalizovaný web – je financováno z projektu Za společným dědictvím – prodloužení projektu, viz výše
  • výzkum na užitečnost sekce ubytování a stravování – únor, březen 2023
  • nastavení průběžné aktualizace, obsahového plánu a systematické práce s Google Analytics – duben 2023
  • analýza na funkčnost, přehlednost webu od nezávislého hodnotitele – květen, červen 2023
  • revize uživatelských podmínek Datového skladu LK – do června 2023
 • MICE
  • setkání s venues a poskytovatelů služeb – únor a listopad 2023
  • propagace tématu MICE – inzerce v printu i online reklamy – srpen 2023
  • zasílání top 5 novinek z území dle redakčního plánu Czech Convention Bureau – měsíčně, prosinec 2023
  • návštěvy venues, navázání kontaktů, sběr podkladů a fotografií pro tvorbu webu – prosinec 2023
  • tvorba webových stránek (microsite) – prosinec 2023
2. Krátkodobé/aktuální
 • Stabilizace a nové rozdělení funkcí v rámci CR
  • plný personální stav na HPP + rozšíření pracovního týmu o 0,5 úvazku DPP a navazující nové rozdělení pracovních úkolů – 1. 1. 2023
  • žádost o nové pracovní místo na HPP – Online marketing + strategie propagace kulturních PO LK – březen/duben 2023
  • v případě neúspěchu navýšení počtu pracovníků na HPP; nový úvazek 0,5 formou DPP/DPČ (propagace PO LK) – od 1. 6. 2023
 • TikTok
  • udržení pozice trendsettera + 40 000 sledujících – do konce roku 2023
  • vytvoření reklamní kampaně (3 – 5 příspěvků ) - spolupráce se společností TikTokuj.cz –březen - květen 2023
  • čtvrtletní tvorba video obsahu s J. Frýbou (akce a jiné aktuální příležitosti) – průběžně do konce roku 2023
  • spolupráce s influencery včetně tematických soutěží; 2x větší a 1x menší kampaň s Jakubem Maříkem – únor, červen/červenec, září/říjen 2023
 • Tvorba obsahu
  • vytvoření min. 50 ks videí formátu reels – průběžně do konce roku 2023
  • videa z turistických destinací – dokončení videí pro Máchův kraj a Český ráj – realizace OBA Creators – do červan 2023
  • doplnění a aktualizace fotobanky, primárně Krkonoše, zimní tématika – průběžně do konce roku 2023
  • vytvoření nového systému spolupráce s fotografy – únor/březen 2023
  • videa Kluci z Prahy – Máchův kraj (jaro 2023) a Český ráj (podzim 2023)
 • Spuštění PPC reklam
  • nastavení dlouhodobého obsahového plánu – leden/únor 2023
  • spuštění reklam – březen 2023; realizace průběžně do konce roku 2023
  • vyhodnocení přínosu a efektivity v porovnání s online reklamou zajišťovanou třetími stranami /Mafra, CNC…) – říjen/listopad 2023
3. Střednědobé
 • Propagace témat dle marketingového plánu a komunikační strategie

  • tiskoviny - Železniční skvosty – duben 2023, Mapa Libereckého kraje s turistickými atraktivitami – do května 2023, Hřebenovka – souhrnný materiál (spolupráce se Stezkou Českem??) – podzim 2023, Zimní materiál (Zima je nejlepší u nás na severu) – podzim 2023
  • Ekoturismus – základní koncept (na všech platformách) a podpora tvorby tiskovin v regionech (Jizerskohorské bučiny, Český ráj, CHKO…) – průběžně celý rok
  • veškeré propagační brožury vydávat také v online podobě – do června 2023
  • propagační materiály – vytvořit sady originálních propagů dle jednotlivých marketingových témat – do konce roku 2023
 • Podpora audiovizuální tvorby s lokacemi na území Libereckého kraje
  • zasmluvnění finanční podpory vybraných filmových produkcí – do března 2023
  • zajištění smysluplného a trvale udržitelného financování Liberec Film Office – do června 2023 (závisí na personálním obsazení SML, převzetí tematiky??))
  • vytvoření průkazného systému (parametry, ujasnění kontaktní osoby…) hodnocení došlých žádostí o podporu – do září 2023
  • plnění koncepce rozvoje LFO 2023 – do konce roku 2023
 • Fyzická prezentace LK
  • vytvoření plánu prezentačních akcí 2023 (zahraničí, Praha, okolní kraje) – únor 2023
  • jednotná prezentace Region Liberec, CV a LK sobě – shoda na grafice a nákup potřebného technického materiálu – do května 2023
  • Letní roadshow – vymyslet koncept prezentace v doplnění o řemeslné výrobce a další partnery – květen 2023
 • Presstripy a instatripy
  • vybrat rozmanité, a hlavně účelné presstripy a instatripy ve spolupráci s Czechtourismem – březen 2023
  • realizovat min. 4 zahraniční + 2 tuzemské tripy mimo téma CV (zaměřit se na VIP akce typu Silverstone Living) – do konce roku 2023
  • Instatripy – The Fotr, Ondřej Holas  - do konce roku 2023 zrealizovat průběžně min. 8 víkendových tripů
 • Nový způsob tisku a distribuce propagačních materiálů
  • nastavení systému průběžného dodávání propagačních materiálů od DMO (v návaznosti na podmínky přímé dotace) – březen 2023
  • distribuce materiálů - zjištění potřeb jednotlivých aktérů – DMO, obce, IC, podnikatelé – do června 2023
  • nastavení jednotného systému distribuce a prodeje – podzim 2023
4. Dlouhodobé
 • Sčítání návštěvnosti
  • pořízení sčítačů návštěvnosti – dořešit sčítání návštěvnosti v Jizerských horách – leden/únor 2023; doplnění sčítačů (2 ks) v turistických oblastech Máchův kraj a Český ráj– do konce roku 2023
  • výzkum „spokojenosti“ návštěvníků – fyzický průzkum – léto 2023
  • analýza z dat mobilních operátorů/poskytovatelů platebních karet – průzkum trhu a cenové poptávky – jaro 2023, realizace – duben – září 2023; vyhodnocení -do konce roku 2023
 • Realizace pasportu území LK
  • finalizace zmapování stavu TIM v Jizerských horách– do března 2022
  • odstranění nebezpečných prvků na Hřebenovce – do léta 2023 (duben/květen)
  • realizace opatření – odstranění, oprava… – do poloviny roku 2023
  • realizace pasportu v turistických oblastech Máchův kraj a Lužické hory (pokrytí celého území LK) – do konce roku 2023
 • Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK
  • nastavení systému vzájemného informování v pravidelných časových intervalech – do konce září 2023
  • rozšíření členů sdružení o další členy (zástupci měst, podnikatelé) – do konce roku 2023
 • Dotace
  • finalizace podmínek programu 7.10 Doprovodná cykloinfrastruktura– březen 2022
  • příprava“ WC programu 2024“ – průběžně do listopadu 2023
  • zlepšení propagace dotačních programů, a to jak v rámci vyhlašování výzev (zvýšení počtu žadatelů, ideální převis žadatelů), tak i následná propagace vzniklých projektů / proběhlých akcí v rámci tiskových zpráv – průběžně do konce roku 2023
 • Zlepšení prezentace činností oddělení cestovního ruchu a PR
  • vytvoření systému tiskových zpráv (představování témat cestovního ruchu) a jejich následné distribuce – únor 2023
  • účast hejtmana na výjezdním zasedání oblastních DMO – červen 2023
  • tiskové konference – realizace min. 3 akcí (TK na ZZ CzT, zahájení turistické sezony, spolupráce s dopravou – polepy…) – průběžně do konce roku 2023
5. Strategické – horizont 3 let
 • Projekty EU – realizace minimálně jednoho nového projektu – Evropská stezka hradů a zámků? Skryté skvosty?
 • Transformace prezentace Libereckého kraje – první kraj bez externí inzerce, lídr v prezentaci na sociálních sítích
 • Navyýšení finančních prostředků do CR – Křišťálové údolí, KČT, UNESCO + další, průběžné finanční injekce pro posílení celého oboru
 • Navýšení finančních prostředků pro DMO – systém „projektů“ viz. PO LK, podpořit kofinancování projektových žádostí v dotačních programech (MMR, EU...)
 • Pracovat na změně fungování cestovního ruchu jako celku - připravení podmínek pro schválení Zákona o cestovním ruchu; razantní navýšení financování agentury Czechtourism; digitalizace cestovního ruchu; zlepšení prestiže oboru
 • Nebýt úředníky, ale „markeťáky“ a zachovávat si myšlenkový odstup od fungování úřadu ?

Marketingový plán 2023

Náplň oddělení cestovního ruchu 

 • podílíme se na zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme koordinaci činnosti subjektů cestovního ruchu v kraji: města a obce včetně informačních center, turistické atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení, turistické regiony
 • v rámci pozice Krajského koordinátora cestovního ruchu (vedoucí oddělení) zajišťujeme distribuci toku informací do území od České centrály cestovního ruchu Czechtourism, Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími celostátními subjekty činnými v cestovním ruchu (např. Fórum cestovního ruchu)
 • spolupracujeme na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme financování klíčových hráčů a projektů v oboru pomocí přímých dotací: Destinační managementy, Klub Českých turistů (obnova turistického značení), veletrh Euroregion tour Jablonec nad Nisou, Křehká krása, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK, projekt Pískovcová skalní města.
 • spravujeme pět dotačních programů: 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.7 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 7.8 Podpora informačních center, 7. 9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání
 • zajišťujeme kompletní krajskou propagaci cestovního ruchu
 1. webová prezentace: Turistický portál www.liberecky-kraj.cz – v listopadu 2020 byla spuštěna anglická mutace portálu a rozšířeny informace v německé a polské mutaci; dále web: www.hrebenovka.cz
 2. sociální sítě: profily REGION LIBEREC – Facebook, Instagram, TikTok,  Youtube; připravuje se cizojazyčný profil pro oslovení zahraniční klientely
 3. propagační materiály: vydáváme širokou paletu od trhacích map přes tematické brožurky (hrady zámky, rozhledny…) až po podporu marketingových kampaní (Skryté skvosty…).
 4. fyzická prezentace LK: prezentace na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí i tuzemsku, další prezentační akce. Od 2021 útlum tuzemských veletrhů a zaměření na ostatní akce – ve spolupráci s tiskovým oddělením LK
 5. mediální kampaně – online, print, rozhlas – propagace dle jasného mediálního plánu
 6. influencer kampaně – podpora marketingových kampaní
 7. zahraniční zastoupení agentury Czechtourism – úzká spolupráce na přípravě propagace na zahraničních trzích
 8. další formy propagace – videospoty, bannerová reklama (online i fyzická), propagace atraktivit
 • spravujeme a financujeme klíčový projekt „Křišťálové údolí“, úzce spolupracujeme na jeho neustálém rozvoji
 • získáváme finanční prostředky pro rozvoj oboru a trvale udržitelného cestovního ruchu pomocí dotačních titulů, realizujeme projekty a zajišťujeme jejich udržitelnost.
  • aktuálně: v udržitelnosti 2 projekty z EU (Nová Hřebenovka a Moderní příležitosti marketingu), V listopadu 2020 byl schválen projekt z Cíle 2: Za společným dědictvím na kole i pěšky (společně s Ústeckým krajem)
 • vlastníme a spravujeme virtuální úložiště dat s názvem Datový sklad, do kterého je zapojena většina subjektů cestovního ruchu