Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Náplň činnosti oddělení cestovního ruchu

Náplň oddělení cestovního ruchu 

 • podílíme se na zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme koordinaci činnosti subjektů cestovního ruchu v kraji: města a obce včetně informačních center, turistické atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení, turistické regiony
 • v rámci pozice Krajského koordinátora cestovního ruchu (vedoucí oddělení) zajišťujeme distribuci toku informací do území od České centrály cestovního ruchu Czechtourism, Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími celostátními subjekty činnými v cestovním ruchu (např. Fórum cestovního ruchu)
 • spolupracujeme na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme financování klíčových hráčů a projektů v oboru pomocí přímých dotací: Destinační managementy, Klub Českých turistů (obnova turistického značení), veletrh Euroregion tour Jablonec nad Nisou, Křehká krása, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK, projekt Pískovcová skalní města.
 • spravujeme pět dotačních programů: 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.7 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 7.8 Podpora informačních center, 7. 9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání
 • zajišťujeme kompletní krajskou propagaci cestovního ruchu v těchto formách:
 1. webová prezentace: Turistický portál www.liberecky-kraj.cz – vlajková loď, redesign v roce 2018, v listopadu 2020 byla spuštěna anglická mutace portálu a rozšířeny informace v německé a polské mutaci; dále web: www.hrebenovka.cz
 2. sociální sítě: profily REGION LIBEREC – Facebook, Instagram, Youtube; připravuje se cizojazyčný profil pro oslovení zahraniční klientely
 3. propagační materiály: vydáváme širokou paletu od trhacích map přes tematické brožurky (hrady zámky, rozhledny…) až po podporu marketingových kampaní (Skryté skvosty…).
 4. fyzická prezentace LK: prezentace na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí i tuzemsku, další prezentační akce. Od 2021 útlum tuzemských veletrhů a zaměření na ostatní akce – ve spolupráci s tiskovým oddělením LK
 5. mediální kampaně – online, print, rozhlas – propagace dle jasného mediálního plánu
 6. influencer kampaně – podpora marketingových kampaní – nově od 2021
 7. zahraniční zastoupení agentury Czechtourism – úzká spolupráce na přípravě propagace na zahraničních trzích
 8. další formy propagace – videospoty, bannerová reklama (online i fyzická), propagace atraktivit
 • spravujeme a financujeme klíčový projekt „Křišťálové údolí“, úzce spolupracujeme na jeho neustálém rozvoji
 • získáváme finanční prostředky pro rozvoj oboru a trvale udržitelného cestovního ruchu pomocí dotačních titulů, realizujeme projekty a zajišťujeme jejich udržitelnost.
  • aktuálně: v udržitelnosti 2 projekty z EU (Nová Hřebenovka a Moderní příležitosti marketingu), V listopadu 2020 byl schválen projekt z Cíle 2: Za společným dědictvím na kole i pěšky (společně s Ústeckým krajem)
 • vlastníme a spravujeme virtuální úložiště dat s názvem Datový sklad, do kterého je zapojena většina subjektů cestovního ruchu

Přehled aktivit oddělení cestovního ruchu pro rok 2021

Krátkodobé/aktuální

 • výběr nového loga turistické destinace „Liberecký kraj“ a návazného grafického manuálu v souladu s jednotným vizuálem LK
 • spuštění přeshraničního projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky
 • vytvoření jednotného komunikačního manuálu (web, sociální sítě)
 • strategie cestovního ruchu LK 2021 – 2026 – výrazná aktualizace v návaznosti na COVID 19
 • dokončení akčního a marketingového plánu 2021
 • příprava nového systému prezenční propagace Libereckého kraje, konec veletrhů, propagace na hudebních, kulturních a společenských akcích

Střednědobé

 • propagace atraktivních témat: Moderní architektura, Zážitková doprava (železnice, vyhlídkové lety, balóny…), Skryté skvosty 2
 • edice autentických propagačních předmětů LK
 • spuštění cizojazyčných sociálních sítí (Facebook, Instagram)
 • upgrade projektu Hřebenovka, možné nosné téma cestovního ruchu
 • spuštění mezirezortního projektu turistické jízdenky/vstupenky Euro Nisa Ticket +  napojení na turistických cílů na veřejnou hromadnou dopravu
 • aplikace Strategie Křišťálové údolí 2020 – 2030 do reality

Dlouhodobé

 • spuštění dotačního programu 7.10 Turistická infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání, v delším horizontu parkoviště a jejich vybavení
 • společné mezikrajské a přeshraniční projekty, primárně v rámci Euroregionu Nisa
 • debata o spolufinancování regionálního cestovního ruchu ze strany státu (MMR, Czechtourism…)
 • modernizace turistického portálu LK a datového skladu + eshop zážitků Libereckého kraje

Strategické

 • zajištění stability (personální, finanční) turistických regionů a jejich rozvoje
 • zajištění dlouhodobě udržitelného financování (zapojení dalších subjektů) projektu Křišťálové údolí
 • definování druhého klíčového celokrajského produktu cestovního ruchu
 • transformace „Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje“ na koordinační platformu klíčových aktivit oboru včetně zapojení soukromého sektoru
 • posílení marketingu LK (finanční a personální)
 • podpora infrastruktury cestovního ruchu (trvalá udržitelnost) dle priorit LK
 • připravení podmínek pro schválení Zákona o cestovním ruchu
 • nebýt úředníky ? ale „markeťáky“