Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Náplň činnosti oddělení cestovního ruchu

Oddělení

1. se podílí na realizaci opatření z Programu rozvoje cestovního ruchu LK (PRLK) a aktualizaci tohoto dokumentu

 • zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti cestovního ruchu, zejména PRLK apod.(a dalších odborů úřadu, obcí LK, mikroregionů, jiných krajů, státních organizací) zejména pro turistické regiony zasahující do sousedících krajů včetně analýz rozvoje cestovního ruchu
 • spoluprace na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit

2. zajišťuje koordinaci činnosti subjektů cestovního ruchu v kraji

 • podporuje vznik a rozvoj sdružení činných v cestovním ruchu v souladu s opatřeními Programu rozvoje Libereckého kraje
 • spolupracuje s Českou centrálou cestovního ruchu a se subjekty činnými v cestovním ruchu jako krajský koordinátor cestovního ruchu
 • koordinuje aktivity obcí, mikroregionů a dalších subjektů činných v cestovním ruchu
 • podílí se na rozvoji cykloturistiky, pěší turistiky, běžeckého lyžování a dalších druhů turistik

3. zajišťuje propagaci cestovního ruchu

 • připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů představujících kraj jako celek
 • podílí se na reprezentaci kraje na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • podílí se na budování a udržování informačního systému v oblasti cestovního ruchu v kraji
 • využívá možnosti grantové a propagační politiky České centrály cestovního ruchu, Ministerstva pro místní rozvoj
 • využívá možností krajských a národních zdrojů, fondů EU pro podporu cestovního ruchu
 • spolupracuje s odborem informatiky na doplňování dat ve struktuře GIS

4. podílí se na realizaci grantových schémat kraje
5. podává žádosti o finanční podporu z fondů EU v závislosti na finančních možnostech kraje, realizuje projekty a zajišťuje jejich udržitelnost