Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Cestovní ruch v kraji podpoří dotace z ministerstva. Žádat lze do prosince

12. 10. 2021

Dvě stě milionů korun. Taková je částka, z níž mohou nyní žádat zájemci o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu. Výzvu vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj a uzávěrka žádostí je 17. prosince.

„Cestovní ruch je oborem, který během koronavirové pandemie kvůli masivnímu úbytku turistů silně utrpěl. Dnes je již sice situace lepší, přesto je každá podpora směřovaná k poskytovatelům služeb v tomto odvětví vítaná,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cílem programu je zvýšit přitažlivost jednotlivých českých regionů, zvýšit kvalitu služeb návštěvníkům a rozvinout potřebnou infrastrukturu. O dotaci mohou žádat územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti i podnikatelé.

Rezervovaných dvě stě milionů korun se dělí do tří dotačních titulů. Prvním z nich jsou Nadregionální aktivity, kde je k dispozici 20 milionů korun, druhým Základní a doprovodná infrastruktura a třetím Veřejná infrastruktura, kde se nalézá shodně po devadesáti milionech.

Pro Liberecký kraj není v prvním titulu konkrétní vyhrazená částka stanovena, v druhém a třetím jde shodně o 6.346.000 korun. V případě, že se pro některý titul či kraj peníze nevyčerpají, bude možné je převést tam, kde by se jich naopak nedostávalo. Výše dotace tvoří maximálně poloviční podíl uznatelných nákladů nebo výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 milionů korun.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hodin. Výsledky by měly být zveřejněny v březnu příštího roku. Více informací je na odkazu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (mmr.cz).

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324