Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Památka roku 2020 Libereckého kraje

Prestižní ocenění "Památka roku 2020 Libereckého kraje" získalo Společenství vlastníků jednotek v domě Korejská 1971 (IČO 25467808), se sídlem Korejská 1971/17, 466 01 Jablonec nad Nisou za projekt "Oprava fasád secesního obytného domu Korejská 1971/17" v Jablonci nad Nisou. Obnova byla realizována v letech 2018 - 2021. Restaurování a oprava fasád ve stylu geometrické secese nejenom podtrhla architektonické členění a secesní vzhled samotného bytového domu, ale zároveň pomohla obnovit genius loci Korejské ulice, která je součástí zahradního města v Jablonci nad Nisou.

V letošním roce se o ocenění ucházely celkem 4 obnovy kulturních památek. Mimo vítěze to byly:

rekonstrukce kaple Božího hrobu v Liberci,

obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - 3. etapa

obnova secesní fasády vily č. p. 977/10 v ulici V Nivách v Jablonci nad Nisou.