Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Památka roku 2018 Libereckého kraje

Vítězem čtvrtého ročníku soutěže "Památka roku 2018 Libereckého kraje" je Starokatolická církev v ČR (IČO 00445304), se sídlem Na bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 za projekt "Restaurátorská obnova štukových omítek a výmalby kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou". Obnova započala již v roce 2010 a byla rozdělena do několika etap. Nejnákladnější bylo zrestaurování poničené a zčásti chybějící štukové výzdoba pilířů lodi, která byla zakryta nepůvodní výmalbou. V dalších etapách byla rekonstruována a restaurována výmalba baptisteria a presbytáře včetně nástropního světla, které je kopií původního. Součástí obnovy byla i renovace původního osvětlení.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 7 obnov kulturních památek. Mimo vítěze to byly:

stavební úpravy Městského úřadu v Desné,

obnova bítouchovské zvonice,

obnova Karlovského náměstí v památkové rezervaci Karlov v Lomnici nad Popelkou,

rekonstrukce interiéru a oltáře v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Volavci,

výměna střešní krytiny venkovského domu č. p. 77 v Heřmanicích, východní část, 2. etapa,

a restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Josefa na Krásné.