Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kalendář LK 2024

Pozvánka

Kalendář Libereckého kraje pro rok 2024 Vám na několika svých listech přináší průřez obnovami památek na území, které je co do rozlohy, druhým nejmenším krajem v České republice, přesto velmi bohatým na kulturní dědictví.

O tom, jak se majitelé, leckdy statečně a s nasazením fyzických i morálních sil a nemalých finančních prostředků o dědictví předků starají, se pak můžete dočíst na následujících odkazech. Zde najdete nejen fotografie z průběhu obnovy, ale u několika objektů se podařilo získat i autentická svědectví majitelů o jejich strastech cesty za úspěšnou obnovou. Nechť je Vám jejich příběh inspirací a vzorem příkladné péče o kulturní památky.

Nám pak dovolte touto cestou poděkovat nejen těm, kteří se dostali na listy tohoto kalendáře, ale i všem těm, kteří berou závazek vůči hmotnému dědictví vážně a starají se o něj s péčí dobrého hospodáře. Těm všem pak můžeme vzkázat, že nám bylo a do budoucna i nadále bude ctí je na jejich nelehké cestě doprovázet, propagovat úspěšné obnovy například formou podpory pořádání Dnů lidové architektury a soutěží o Památku roku Libereckého kraje a mnohdy i přispět finančně.

Kalendar_2024