Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Den otevřených podstávkových domů

Den otevřených podstávkových domů zajišťuje nadace Umgebindenhaus sídlící v Neugersdorfu. Cílem každoroční akce pořádané na konci května je seznámit veřejnost s fenoménem podstávkových domů a ukázat, jak se v podstávkových domech žije dnes. Akce není limitována hranicemi, zastoupeny tak jsou podstávkové domy z Německa (spolková země Svobodný stát Sasko), Polska i České republiky (Ústecký a Liberecký kraj).

Zájemci mohou podat přihlášku kdykoliv v průběhu roku prostřednictvím webového portálu nadace Umgebindenhaus.

Liberecký kraj se podílí na mediální propagaci akce prostřednictvím webového portálu Libereckého kraje, akci finančně nepodporuje ani neadministruje žádosti o účast.