Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Cena o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na úrovni Libereckého kraje za rok 2021

Letos se o prestižní ocenění v rámci soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na úrovni Libereckého kraje utkaly tři města – Město Dubá, Město Jilemnice a Město Lomnice nad Popelkou.

Město Dubá se stalo vítězem krajského kola v loňském roce. Mimo obnovy kulturních památek na území městské památkové zóny se podílí i na obnově kulturních památek mimo památkově chráněné území. Příkladem může být obnova sušárny chmele.

Město Jilemnice zvítězilo v celostátním kole v roce 2012 a získalo titul Historické město roku 2012. Obnově kulturních památek na území městské památkové zóny se věnuje soustavně již řadu let. Předmětem letošní etapy je úspěšné dokončení obnovy pláště školy č. p. 288 v Komenského ulici nebo zrestaurování sousoší sv. Kříže.

Soustavnou obnovou kulturních památek na území městské památkové zóny v Lomnice nad Popelkou se zabývá i Město Lomnice nad Popelkou. V letošním roce pokračovala obnova zámku a město finančně podpořilo i obnovu omítek kostela sv. Mikuláše z Bari v majetku římskokatolické církve.

Konkurence byla velká. Vítězem krajského kola soutěže se stalo Město Lomnice nad Popelkou, které tak bude reprezentovat Liberecký kraj v celostátním kole soutěže.