Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Cena o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na úrovni Libereckého kraje za rok 2020

V tomto roce se o prestižní ocenění utkala tři města – město Nový Bor, město Dubá a město Jilemnice. Město Jilemnice se soutěže zúčastnilo s dokončenou výměnou střešní krytiny na objektu bývalé dívčí školy č. p. 288 v Komenského ulici, opravou havarijních částí římsy kostela sv. Vavřince, dokončenou celkovou rekonstrukcí roubenky č. p. 118 ve Zvědavé uličce a opravou dřevěných prvků a nátěrem roubenky č. p. 119 ve Zvědavé uličce. Město Nový Bor se do soutěže přihlásilo s obnovou celkem sedmi kulturních památek, přičemž u domů č. p. 106 šlo o dokončenou celkovou obnovu, u domu č. p. 135 o dokončenou obnovu fasád a u domu č. p. 166 o dokončenou obnovu střechy. U kostela Nanebevzetí Panny Marie byla dokončena I. etapa obnovy fasády, v objektu minipivovaru byla provedeny vnitřní úprava a u domu č. p. 45 byly restaurovány dveře.

Vítězem krajského kola soutěže se stalo město Dubá s rekonstrukcí Masarykova náměstí, přetvořením brownfieldu bývalé továrny ELITE na odpočinkovou zónu a s pokračující obnovou pěti kulturních památek – celková rekonstrukce domu č. p. 97 v Dlouhé ulici, oprava střechy a komína domu č. p. 91 v Dlouhé ulici, rekonstrukce obřadní síně radnice, oprava roubení a oken na domě č. p. 178 v Českolipské ulici a statické zajišťování budov hospodářského dvora zámku Nový Bernštejn.