Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Cena o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na úrovni Libereckého kraje za rok 2016

Smyslem soutěže je ocenit příkladnou obnovu kulturních památek v centru historických měst a zároveň prezentace těchto příkladných obnov veřejnosti se snahou zvýšit zájem a povědomí o hodnotě a přístupu k tomuto bohatství. V letošním roce se o cenu ucházela čtyři města – Frýdlant, Lomnice nad Popelkou, Nový Bor a Zákupy. Prestižní ocenění a zástupcem Libereckého kraje v celostátním kole soutěže se stalo již potřetí Město Frýdlant. Ocenění bylo uděleno za rekonstrukci náměstí, celkovou obnovu historického špitálu, restaurování a obnovu tzv. frýdlantského betlému, obnovu fasády radnice, vzorovou obnovu úseku městských hradeb či investice do historických bytových domů ve vlastnictví města. Současně se město finančně podílelo na restaurování monumentálního náhrobku Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z Redernu v děkanském kostele Nalezení sv. Kříže v majetku římskokatolické církve.

Město Nový Bor se zúčastnilo soutěže s rekonstrukcí náměstí Míru a přilehlých ulic, město Zákupy s obnoveným souborem barokního sochařství, které započalo restaurováním sloupu Nejsvětější Trojice v roce 2006, pokračovalo restaurováním soch na mostě u kaple sv. Anny a na mostě před kapucínským klášterem a bylo zakončeno restaurováním sloupu se sochou sv. Judy Tadeáše. Město Lomnice nad Popelkou se soutěže zúčastnilo s obnovou parku na Školním náměstí a přilehlých částí Komenského ulice.