Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Obnova poutního areálu v Horní Polici pokračuje, nyní dojde na faru

20. 11. 2023

Několikaletou rekonstrukcí prochází barokní poutní areál soustředěný okolo kostela navštívení Panny Marie v Horní Polici. Doposud proměnou prošly kostel, zvonice, ambit a další exteriéry. Nyní je připraven projekt další, již třetí etapy.

V ní se počítá s generální opravou barokní fary, která je ve špatném stavu a nutně potřebuje obnovu zvenčí i zevnitř. K tomu je nutné provést dílčí statická opatření, faru odvlhčit a opravit část ohradní zdi s farou spojené.

„Poutní areál Navštívení Panny Marie v Horní Polici patří k nejvýznamnějším památkám Libereckého kraje. Kraj opakovaně přispívá na jeho obnovu. Doporučuji všem toto výjimečné místo navštívit,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Odstraněn byl přístavek nad ohradní zdí a obnovou prošla částečně rozpadlá ohradní kamenná zeď, která je spojená s budovou arciděkanství. Zeď byla omítnuta a natřena bílou vápennou barvou, korunu kryjí pálené tašky. Po obvodu jižní a západní strany arciděkanství byl vybudován odvětrávací kanál, zakončený okapovým chodníkem.

Poutní areál slouží ke svému původnímu účelu – náboženskému. Konají se zde pravidelné bohoslužby, poutní mše a mše svaté u příležitosti významných liturgických svátků. Areál je denně přístupný. Do kostela lze nahlédnout, v neděli je pak zcela otevřen.  Je možné také domluvit individuální návštěvy a exkurze.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324