Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Soutěž „Památka roku“ je prestižní ocenění udělované Libereckým krajem za nejkvalifikovaněji provedenou obnovu kulturní památky na území Libereckého kraje. Cílem titulu je ocenění práce vlastníka kulturní památky při její obnově a zároveň propagace příkladné obnovy kulturní památky veřejnosti. Ocenění se skládá z finanční odměny ve výši 50.000Kč a skleněné plakety s nápisem "Památka roku". Letošní ročník bude již šestým.

Zaujalo Vás ocenění, znáte někoho, kdo by si ho za ukázkovou obnovu kulturní památky zasloužil nebo se chcete dozvědět více o podmínkách soutěže? Přihlášky v elektronické podobě můžete podávat v termínu od 1. února do 30. dubna 2021 prostřednictví e-mailu pamatky@kraj-lbc.cz.

podmínky soutěže

přihláška nebo přihláška se souhlasem vlastníka

Povinné přílohy:

1. čestné prohlášení o struktuře financování

2. fotodokumentace památky před a po obnově v roce 2020 (celkové pohledy) 

3. čestné prohlášení o zdrojích financování včetně předložení dokladů financování vlastního podílu, položkový rozpočet realizovaného projektu.

4. souhlas autora fotografie s publikováním fotograie na webových stránkách kraje.

Nepovinné přílohy:

1. průzkumy (např. stavebně historický průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima)

2. stavební řešení projektu - základní výkresy (půdorysy, řezy), případně odpovídající část urbanistické studie

 

Bližší informace podá Mgr. Lucie Prandnerová , tel. 485 226 676, +420 739 541 651    

Liberecký kraj vypisuje soutěž o památku roku 2020

13. 01. 2021

Na zajímavé obnovy kulturních památek a zajímavé stavby v kraji, jež si zaslouží pozornost, odkazuje soutěž Památka roku Libereckého kraje, kterou Liberecký kraj každoročně vyhlašuje. Letos se uskuteční již pošesté.

„Podmínkou účasti v soutěži je dokončení celkové obnovy nebo ucelené etapy rekonstrukce nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, tedy v roce 2020. Podmínkou je, aby se vlastník samotný podílel na obnově nejméně padesáti tisíci korun,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Soutěž má jednu kategorii, do které spadá stavební obnova i restaurování nemovité kulturní památky. Cena sestává z pamětní desky s nápisem Památka roku 2020 Libereckého kraje určená k umístění na vítězném objektu. Jeho vlastník k tomu obdrží finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun.

Příjem elektronických přihlášek začne 1. února a potrvá do 30. dubna tohoto roku. Vítěze soutěže vybere odborná komise, složená ze zástupců Libereckého kraje a Národního památkového ústavu. Slavnostní udělení ceny a předání výhry pořadatelé plánují letos v létě.

Na území Libereckého kraje se nachází 2.248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na seznamu těch ohrožených. „Dobré památkové obnovy mohou být inspirací pro majitele památkově chráněných objektů pro vlastní rekonstrukci. Kromě soutěže máme také dotační program na obnovu památek, ze kterého můžeme jejich snahu podpořit,“​ řekla Květa Vinklátová.

Loni se vítězem soutěže Památka roku Libereckého kraje stala rekonstrukce a dostavba sídla sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru, o rok předtím to byla restaurátorská obnova štukových omítek a výmalby kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou. Předtím to byly například rekonstrukce fasád papírny číslo popisné 5 v Hamru na Jezeře, obnova zámku ve Svijanech či obnova sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích.

Cenu za obnovy památek v rámci celé České republiky udílí pod názvem Patrimonium pro futuro neboli dědictví pro budoucnost Národní památkový ústav, popřípadě Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jako Památku roku. Na regionální úrovni však toto ocenění chybí, proto se Liberecký kraj rozhodl tuto situaci v regionu změnit.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324