Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Opatření obecné povahy Plán ochrany Jablonec nad Nisou (9/2014)

Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou


Dne 4. září 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. j. KULK 57280/2014, kterým byl vydán plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou platí pro celé území městské památkové zóny. V rámci plánu jsou nemovitosti, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou rozděleny do několika kategorií. U těchto kategorií je pak vždy stanoven výčet prací, na které není nutné žádat o závazné stavisko orgánu státní památkové péče (tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. státní památkové péče). Součástí opatření obecné povahy jsou též výkresy památkové zóny Jablonec nad Nisou a podkladem pak hodnotící listy jednotlivých objektů v rámci památkové zóny.

Opatření obecné povahy, tj. plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou a to včetně odůvodnění, si můžete přečíst zde: OOP_Plan_ochrany_MPZ_Jablonec_nad_Nisou.

Výkres č. 1 - nemovité kulturní památky, architetonicky cenné stavby a významné stavební dominanty;

Výkres č. 2 - nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, a u nichž je vyloučena povinnost si vyžádat závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového zákona;

Výkres č. 3 - způsob zabezpečení kulturních hodnot městské památkové zóny.

Součástí Plánu ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou jsou též hodnotící listy, vzhledem k rozsahu území, byla městská památková zóna graficky rozdělena do několika zón - A až D2, viz přiložený plánek, na němž jsou pak vyznačeny jednotlivé bloky v zóně A, B, C, D1 a D2, na nichž jsou popsány jednotlivé stavby (viz níže).

Hodnotící listy Zóna A bloky A.01 - A.04

Hodnotící listy Zóna A bloky A.06 - A.07

Hodnotící listy Zóna A blok A.12

Hodnotíci listy Zóna A bloky A.13 - A.15

Hodnotící listy Zóna A bloky A.16 - A.17

Hodnotící listy Zóna A blok A.18