Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Šestý ročník soutěže Kniha roku se blíží, přihlašovat se lze od Nového roku

14. 12. 2022

Ledva skončil pátý ročník tradiční soutěže Kniha roku Libereckého kraje, blíží se další – šestý.  Za všechny minulé ročníky se do soutěže přihlásilo 110 knih, které se svým obsahem a významem týkají Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčích částí, tradic, příběhů, historie a výrobků.

„Z minulých ročníků už se pomalu vytvořila menší knihovna. Budu ráda, když se do dalšího ročníku přihlásí autoři, nakladatelé, instituce, města a obce, zkrátka všichni, kteří vydali v roce 2022 nějakou regionální publikaci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V rámci šestého ročníku budou moci autoři a nakladatelé své letos vydané knihy přihlašovat do soutěže od 1. ledna do 28. února 2023. Zaslané přihlášky zhodnotí sedmičlenná odborná komise, v níž zasednou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.

Přehled všech přihlášených knih z předešlých ročníků a formulář elektronické přihlášky jsou dostupné na webových stránkách https://kniharoku.kraj-lbc.cz/.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324