Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oblastní galerie slaví 70 let. Zahrne návštěvníky výběrem novinek i historie

17. 01. 2023

Projekty, které odrážejí aktuální trendy a věnují se důležitým tématům představí během roku 2023 Oblastní galerie Liberec. Neopomene však ani umělce spjaté s regionem a osobnosti výtvarné scény s celorepublikovým i nadnárodním dosahem.

„Letošní rok je rokem významných výročí ‚kulturní křižovatky‘ na Masarykově třídě. Severočeské muzeum slaví sto padesát let a Oblastní galerie Lázně sedmdesát let. Galerie má pro návštěvníky připraven velmi lákavý program a věřím, že toho milovníci umění využijí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Oblastní galerie Liberec klade ve své výstavní činnosti důraz na umění z regionu, současné a moderní umění a prezentaci sbírkového fondu. Plánované výstavy představí významné umělce spjaté s regionem, jakými jsou Jaroslav Klápště, Petra Švecová a Libuše Pražáková.

Další skupina výstav se věnuje uměleckým hnutím z počátku 20. století, která bude galerie prezentovat převážně na základě svých sbírek — Spiritismus, Fenomén Periferie, Oblastní galerie Liberec v letu let a výstava Jaro Berana.

Vedle českého současného umění, které tento rok zastupují tradiční Intervence laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého a velkolepá výstava Pasty Onera v Bazénové hale, představí galerie také zahraniční scénu současného umění tvorbou Camerona Tauschke či českého malíře působícího v zahraničí Jana Uranta. Během roku také galerie připomíná významná výročí Díly měsíce, letos upozorní na sté výročí narození výtvarníka Jaroslava Klápště. V nabídce budou i nadále oblíbené programy Lektorského oddělení.

Kurátorská koncepce je ve výběru projektů velmi pestrá a snaží se o zvyšování zastoupení žen-umělkyň ve svém programu a dosažení genderové vyváženosti,“ uvádí šéfkurátorka Johana Kabíčková. Toto tvrzení dokládá mimo jiné i zařazením výstavy Ženy a technologie v umění. „Autoři výstav usilují o kritický pohled na určité téma a přinášejí tak nové zajímavé vhledy a úhly pohledu,“ dodala. V rámci kurátorských koncepcí jsou vytvářeny projekty přímo na míru galerie zejména z důvodu její jedinečné architektury a specifických prostorových možností.

Celoroční výstavní činnost galerie přináší místním občanům atraktivní a aktuální podněty pro opětovnou návštěvu galerie, pro návštěvníky regionu vytváří obraz vizuální, umělecké  i historické identity místa,“ dodala náměstkyně hejtmana a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová. Výstavou Oblastní galerie Liberec v letu let připomene galerie výročí sedmdesáti let od svého založení a představí průřez svých akvizic získaných od svých úplných začátků až po současnost. Každou dekádu působení bude reprezentovat výběr několika zakoupených děl z daného období. Návštěvníci uvidí vývoj galerie v nevšedním pojetí, doplněný o ukázky z recenzí a reakce společnosti na dobovou výstavní akviziční politiku galerie.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324