Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Love, Death & Blue. Dílo měsíce v liberecké galerii představuje výtvarnici Bernatovou

05. 12. 2022

Jana Bernartová, absolventka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, se představuje v prosinci v rámci Díla měsíce v liberecké Oblastní galerii. Svou tvorbu zde uvedla již v roce 2018 na výstavě Nula jedna. Projekty Jany Bernartové vycházejí z jejího dlouhodobého zájmu o fenomén barvy, z jejího zaujetí tím, jak se barva jeví v různých technologických a kulturních souvislostech a jak ji ovlivňují fyziologické limity vnímání.

Vybrané dílo z cyklu Love, Death & Blue cílí na samotné nosiče – média, které mění pozice klasického vnímání umění. „Nutí člověka přemýšlet nad uměním jiným než tradičním způsobem, a hledat si k němu cestu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Název Love, Death & Blue parafrázuje populární seriál z dílny Netflix, jehož epizoda Zima Blue vypráví o umělci, který hledá usilovně smysl umění a života, a proto putuje po stylech a identitách: opouští realistické zobrazení, nachází abstrakci, nachází modrou, transformuje se z robota v člověka a zpět.

Autorka zkoumá ve své tvorbě změny formátu a forem v průběhu času, kdy se nezadržitelným tempem rozvíjejí nové technologie, které ovlivňují i vývoj současného umění. Klíčovým tématem jsou pro ni skutečnosti, jak jsme schopni na pozadí těchto změn pozorovat proměnu základních výtvarných elementů, jakými jsou barvy, struktury, plochy a podobně.

Jana Bernartová se od počátku své umělecké tvorby věnuje digitalizaci jako jednomu z charakteristických aspektů současné společnosti. „Skrze proměňující se formát i médium zůstává v mé práci přítomná fascinace neuchopitelností okamžiku a nepostihnutelností nekonečna,“ podotkla.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324