Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak se medařilo a perníkařilo v Pojizeří? Výstava v turnovském muzeu napoví

16. 11. 2023

Výstavu, věnovanou včelařství a perníkářství v Pojizeří a Podještědí uchystalo na závěr letošní návštěvní sezony Muzeum Českého ráje v Turnově.  V obou regionech mají tato úzce související řemesla dávné kořeny a jejich tradice nebyla v historii nikdy zcela přerušena; 
zvláště v posledních letech se objevila celá řada drobných producentů, kteří navazují na původní osvojené postupy práce a věnují se nejen chovu včel, ale i využití medu z vlastní produkce při výrobě medového pečiva.

„Výstava v Kamenářském domě návštěvníka provede nejen historií těchto tradičních způsobů obživy, ale zároveň představí ty, kteří měli a mají zásluhu na tom, že tato řemesla v našem regionu nezanikla. Textovou část výstavy doplní předměty ze sbírky Josefa Václava Scheybala, muzeí v Hradci Králové, Jičíně, Nové Pace a Vrchlabí. Jedná se nejen o kolekci vyřezávaných dřevěných perníkářských forem, vyřezávaných klátů a včelích úlů, ale také o ukázky nářadí a náčiní, které místní včelaři a perníkáři potřebovali ke své práci. Historické doklady doplní ukázky práce současných producentů. Výstavu budou doprovázet workshopy, realizované lektory muzea ve spolupráci s držiteli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a Nositel tradice lidových řemesel. Návštěvníci tak budou mít možnost nejen poznat historii této tradiční výroby, ale zároveň si osvojit některé z řemeslných postupů při zpracování medu a výrobě medového pečiva,“ doplnila Vladimíra Jakouběová, kurátorka výstavy.

„Mnohé postupy při výrobě perníku se v posledních letech znovu objevují a používají. Právě teď, před Vánoci, kdy si neumíme bez perníčků svátky představit, je medová nabídka ze strany muzea tou nejlepší volbou,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
 

TZ: Muzeum Českého ráje

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324