Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Legislativa

  • Tisk

- Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů Informace periodické tiskoviny

- Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů Informace neperiodické publikace  

 

  • Autorský zákon

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých dalších zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv

 

  •  Knihovny

- Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

  •  Kroniky

- Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

 

  •  Muzea a galerie

- Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

  •  Státní fondy

- Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

 

  • Audiovize

- Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a o podpoře kinematografie a o změně některých zákonů

 

  • Zoo

- Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů