Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dotační programy resortu

Vyhlášení dotačních programů 7.1, 7.2,7.3 a 7.6 na rok 2019

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 27. listopadu 2018 usnesením č. 456/18/ZK vyhlášení dotačních programů v rámci oblasti podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2019, a to programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, 7.3 Stavebněhistorický průzkum a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Pro bližší informace kontaktujte správce jednotlivých programů, aktuální informace najdete na stránkách Libereckého kraje, v sekci Dotace https://dotace.kraj-lbc.cz/. Na tomto odkazu jsou zveřejněny podrobné informace o všech dotačních titulech Libereckého kraje.

Příjem žádostí do výše uvedených programů bude probíhat

v měsíci lednu 2019.