Počasí Dnes °C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Rozvojové dokumenty v oblasti kultury

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 byl zastupitelstvem Libereckého kraje schválen usnesením č. 287/07/ZK dne 30. 10. 2007. Program obsahově navazuje na dlouhodobé krajské koncepční dokumenty a časově koresponduje s programovým obdobím Evropské unie. Hlavní a zásadní částí je kapitola rozpracovávající rozvojová opatření a aktivity. Oblasti kultury se týká následující opatření:

 

Rozvojové dílčí opatření B.4a: Rozvojové dílčí opatření - kultura

 

Kompletní Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 je zveřejněn na stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Zpracovávám...