Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Rozvojové dokumenty v oblasti kultury

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 byl Zastupitelstvem Libereckého kraje schválen usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program obsahově navazuje na dlouhodobé krajské koncepční dokumenty a časově koresponduje s programovým obdobím Evropské unie. Hlavní a zásadní částí je kapitola rozpracovávající rozvojová opatření a aktivity. Oblasti kultury se týká  opatření B4b a B5.

Program_rozvoje_Libereckeho_kraje_2014-2020_zkracena_verze

 

 

 

 

Kompletní Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 je zveřejněn na stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Zpracovávám...