Počasí Dnes 5°C Zítra 8°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Statistika

Rok 2015

Cestovnímu ruchu v Libereckém kraji se v roce 2015 dařilo. 

V průběhu roku se v hromadných ubytovacích zařízeních na jeho území ubytovalo celkem 821 074 hostů, což je ve srovnání s předchozím rokem více o 17,3%. Pozitivní skutečností je, že přijelo více jak domácích (+17,8 %), tak i zahraničních hostů (+15,2 %).

Meziroční růst počtu příjezdů zaznamenalo také 13 zbývajících krajů České republiky a nejvýraznější zvýšení vykázal Královéhradecky kraj (18,7 %), následoval kraj Liberecký. V 11 krajích došlo ke zvýšení počtu příjezdů obou skupin hostů. Ve dvou krajích poklesl počet příjezdů zahraničních hostů – v Kraji Vysočina o 7,0 %, v Jihomoravském kraji o 4,3 %.

Necelých 6,6 mil. hostů navštívilo ubytovací zařízení v Hlavním městě Praze (tj. 38,3 % z republikového úhrnu 17,2 mil. hostů) a miliónová hranice hostů byla překročena ještě ve třech krajích. Do Jihomoravského kraje zavítalo 1 536 186 hostů (8,9 % z republikového úhrnu), do Jihočeského kraje 1 346 033 hostů (7,8 %) a do Královéhradeckého kraje 1 111 886 hostů (6,5 %). Podíl Libereckého kraje dosáhl 4,8 %, což mu zajistilo 7. příčku pomyslného mezikrajského žebříčku.

Většinu návštěvníků Libereckého kraje tvořili ve sledovaném období domácí hosté (79,9 % z celkového počtu). Téměř 51 % zahraniční klientely představovali hosté z Německa, počet jejich příjezdů ve srovnání s rokem 2014 vzrostl o 15,6 %. Druhou nejčetnější skupinou s 24 740 příjezdy a 29,7 % nárůstem jsou turisté z Polska, třetí hosté z Nizozemska (11 382 příjezdů a meziroční nárůst o 21,6 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji dosáhl ve sledovaném roce 2 575 758 nocí, tedy o 15,3 % více než v roce 2014. Domácí hosté navýšili počet přenocování o 15,6 % na 2 018 917 nocí, počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 14,1 % na 556 841 nocí. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl také v ostatních 13 krajích, menší zájem zahraničních hostů o přenocování vykázal kraj Karlovarský (pokles o 6,9 %), Jihomoravský (o 5,4 %), Zlínský (o 4,6 %) a Olomoucký (o 3,6 %).

Průměrná doba přenocování všech hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje činila 3,1 noci, průměrná doba pobytu tak dosáhla 4,1 dnů. V případě domácích hostů byly hodnoty ukazatelů stejné, v případě zahraničních hostů nepatrně vyšší – 3,4 noci a 4,4 dny.

Čisté využití lůžek u hotelů a podobných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2015 dosáhlo 26,0 % (tj. o 2,6 procentních bodů více než v roce 2014, pokoje byly využity z 31,2 % (meziročně méně o 0,2 procentní body. Nejvyšší hodnoty byly v  roce 2015 vykázány v únoru (40,0 %, resp. 46,3 %), nejnižší v listopadu (15,5 %, resp. 21,2 %). Z regionálního pohledu nejvyšší vytíženost vykázaly hotely a podobná ubytovací zařízení v Hlavním městě Praze, když čisté využití lůžek dosáhlo 55,2 %, využití pokojů 62,1 %.

Zdroj: www.czso.cz

Grafy návštěvnosti

 

Rok 2012 a 2013

Návštěvnost Libereckého kraje

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

zdroj dat Český statistický úřad

 

Návštěvnost turistických atraktivit v Libereckém kraji

Návštěvnost turistických cílů v roce 2013

 

Sezóna 2012/2013

Profil návštěvníka - Českolipsko a Jizerské hory - zima 2013 (__)

Profil návštěvníka - Českolipsko a Jizerské hory - léto 2012 (__)

 

Profil návštěvníka - Český ráj - zima 2013 (__)

Profil návštěvníka - Český ráj - léto 2012 (__)

 

Profil návštěvníka - Krkonoše a Podkrkonoší - zima 2013 (__)

Profil návštěvníka - Krkonoše a Podkrkonoší - léto 2012 (__)

 zdroj dat Czechtourism

 

 

Zpracovávám...