Počasí Dnes °C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

Činnost Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje
 
 • propagace cestovního ruchu a turistických možností v Libereckém kraji,

 • tvorba a propagování produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji,

 • podpora údržby stávající turistické infrastruktury a její smysluplné rozšiřování,

 • podpora získávání a předávání informací v cestovním ruchu s důrazem na spolupráci informačních center a její koordinaci, vytváření jednotného informačního systému

 • poradenství v oblasti cestovního ruchu, sledování nových trendů v této oblasti včetně spolupráce se zahraničními subjekty,

 • koordinace prezentace turistických nabídek v Libereckém kraji na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu,

 • spolupráce na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů,

 • podpora vzniku organizačních struktur v turistických regionech a oblastech Libereckého kraje a vytváření podmínek pro jejich stabilizaci,

 • spolupráce s dalšími subjekty při zvyšování nabídek v oblasti cestovního ruchu, zejména provozovateli a správci památkových objektů, přírodních zajímavostí, orgány státní památkové péče a ochrany přírody, organizátory kulturních a sportovních podniků a neziskovými organizacemi,

 • spolupráce při získávání finanční podpory jednotlivých rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu, případně tvorba vlastních grantových programů na podporu těchto aktivit,

 • spolupráce s ostatními státními, veřejnými i soukromými organizacemi a sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu v České republice,

 • spolupráce v rámci Euroregionu Nisa a dalšími zahraničními partnery

 • vykonává činnost odborné pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje vyplývající z jejího Statutu (článek 3, bod 6.) a na základě odborné diskuze navrhuje doporučení pro Regionální stálou konferenci Libereckého kraje

Členové Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

Statut Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

Zápisy z jednání z roku 2016

Zápis z Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 25. 11. 2016

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 30. 6. 2016

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 23. 3. 2016

Zápisy z jednání z roku 2015

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji dne 27. 11. 2015

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 4. 11. 2015

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 6.5.2015

Zápisy z jednání z roku 2014

Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 29.5.2014

Zápisy z jednání z roku 2013

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji dne 13. 12. 2013

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 22.8.2013

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 23.7.2013

Zápis z jednání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji ze dne 11.7.2013

Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

dne 14.5.2013

prezentace z jednání - Program rozvoje Libereckého kraje  na období 2014 -2020

prezentace z jednání - Strategie rozvoje Euroregionu Nisa

 

Zápisy z jednání z roku 2012

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
dne 6. 12. 2012

Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

dne 11.10.2012

Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

dne 14. 6. 2012

Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

dne 27. 3. 2012

Zpracovávám...