Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Soutěže

Vyhlášení soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

Dne 28. února 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 66/17/ZK vyhlášení druhého ročníku soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje. Příjem elektronických přihlášek bude zahájen 10. března 2017 a ukončen 30. dubna 2017. Přihlášky posílejte na adresu pamatky@kraj-lbc.cz. Pro podání přihlášky je nutné dodržet podmínky soutěže, které upravuje její statut v aktualizovaném znění:

  • obnova musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného orgánu státní památkové péče,
  • v roce 2016 byla dokončena obnova nebo ucelená etapa obnovy a zároveň činil vlastní podíl vlastníka na realizované obnově či etapě obnovy minimálně 50.000 Kč,
  • společně s přihláškou budou doloženy povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz statut).

Vítěz soutěže, kterého během května vybere odborná šestičlenná hodnotící komise, obdrží finanční odměnu ve výši 50.000 Kč a trvalou pamětní skleněnou desku k umístění na svém objektu. Vítězem soutěže za rok 2015 se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o., Černousy, za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Sýpky byly zachráněny z havarijního stavu a byla jim dána nová náplň využití v podobě krytých jízdáren.

zdroj: www.zamecky-dvur-cernousy.czSýpky, Černousy

Přihláška do soutěže za rok 2016

Přihláška do soutěže za rok 2016 se souhlasem vlastníka (použijte v případě, že přihlášku nepodává vlastník památky)

Čestné prohlášení o struktuře zdrojů financování

Statut soutěže Památka roku Libereckého kraje (aktualizované znění)

Památka roku 2015 Libereckého kraje

Liberecký kraj vypisuje soutěž o cenu „Památka roku 2015 Libereckého kraje“, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. Přihlášky se budou podávat u odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu od 4. ledna do 30. dubna 2016 a to emailem na předepsaném formuláři na adrese pamatky@kraj-lbc.cz. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce nebo etapy obnovy, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000Kč, viz statut soutěže. Na výherce čeká finanční odměna ve výši 50.000Kč a trvalá pamětní deska. Bližší informace podá Mgr. Jitka Šedinová, tel. +420 739 541 651, www.kraj-lbc.cz.

1. přihláška

2. souhlas vlastníka

Zpracovávám...