Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Semináře

Odborný seminář památková péče pro pracovníky ORP

Kancelář veřejného ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Památková péče, který se koná dne 22. 3. 2016 v zasedací místnosti č. 111 (1. patro - u recepce) Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Pozvánka

Prezentace


Zpracovávám...