Počasí Dnes 25°C Zítra 28°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dotační programy resortu

Dotační fond Libereckého kraje

oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

na rok 2016

oblast podpory

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Číslo a název oblasti podpory

7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

Správce oblasti podpory

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Počet programů v rámci oblasti podpory

4

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Podpora kulturních aktivit v Libereckém kraji, záchrana a obnova památek, restaurování, provádění stavebně historických průzkumů a podpora archeologie.

 

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Rozvoj regionální kultury a zachování tradic

7.2 Záchrana a obnova památek

      v Libereckém kraji

Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

7.3 Stavebně historický průzkum

Průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

7.4 Archeologie

Záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji.

 

Vyhlášení výzev oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruchu na rok 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 22. prosince 2015 schválilo usnesením č. 561/15/ZK vyhlášení výzev programů v rámci oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch:

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

7. 3 Stavebně historický průzkum

Příjem žádostí: od 25. ledna 2016

Ukončení příjmu žádostí: 22. února 2016, 12,00 hodin

 

Vyhlášení programu 7.4 Archeologie

Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky programu 7.4 Archeologie. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 27.7.2015 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. června 2016. Více informací naleznete zde: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/74-archeologie.

 

Zpracovávám...