Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dotační programy resortu

Vyhlášení dotačních programů 7.1, 7.2 a 7.3 v roce 2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 31. ledna 2017 usnesením č. 19/17/ZK vyhlášení dotačních programů v rámci oblasti podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017, a to programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum. Pro bližší informace kontantujte správce jednotlivých programů, sledujte aktuální informace a odkazy na stránkách odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu či úřední desku, sekci "Dotace". Příjem žádostí do všech programů bude probíhat od 6. března do 31. března 2017 do 14:00.

Od 15.2.2017 bude otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje a rozpočtu Libereckého kraje v tomto odkazu: http://www.dotace.kraj-lbc.cz/.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují a které jsou již ukončené, a budou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich projekt zaměřen. Nový portál bude přístupný také přes horní červenou navigační lištu pod označením DOTACE. Pouze v tomto odkazu budou u jednotlivých dotačních titulů nejaktuálnější formuláře a jejich přílohy.

 

Vyhlášení programu 7.4 Archeologie

Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky programu 7.4 Archeologie. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 27.7.2015 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. června 2016. Více informací naleznete zde: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/74-archeologie.

 

Vyhlášení výzev oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruchu na rok 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 22. prosince 2015 schválilo usnesením č. 561/15/ZK vyhlášení výzev programů v rámci oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch:

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

7. 3 Stavebně historický průzkum

Příjem žádostí: od 25. ledna 2016

Ukončení příjmu žádostí: 22. února 2016, 12,00 hodin

 

Dotační fond Libereckého kraje

oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

na rok 2016

oblast podpory

OBLAST PODPORY

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Číslo a název oblasti podpory

7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

Správce oblasti podpory

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Počet programů v rámci oblasti podpory

5

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Podpora kulturních aktivit v Libereckém kraji, záchrana a obnova památek, restaurování, provádění stavebně historických průzkumů, podpora archeologie a podpora účasti žáků a jejich doprovodu na vybrané aktivitě kulturní příspěvkové organizace Libereckého kraje

 

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Rozvoj regionální kultury a zachování tradic

7.2 Záchrana a obnova památek

      v Libereckém kraji

Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

7.3 Stavebně historický průzkum

Průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

7.4 Archeologie

Záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji.

7.5 Poznáváme kulturu

Podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury.

Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu

Zastupitelstvo LK schválilo dne 30.8.2016 podmínky programu 7.5 Poznáváme kulturu. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3.10.2016 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2017. Bližší informace zde: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/75-poznavame-kulturu

Zpracovávám...