Počasí Dnes -7°C Zítra -5°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Dotační programy resortu

Vyhlášení dotačních programů 7.1, 7.2 a 7.3 v roce 2017

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravuje vyhlášení dotačních programů v rámci oblasti podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017, a to programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum. Vyhlášení všech programů je připraveno a vstupuje do procesu schvalování příslušnými orgány Libereckého kraje. Pro bližší informace kontantujte správce jednotlivých programů nebo na počátku února sledujte stránky odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu či úřední desku, sekci "Dotace", kde bude v zákonné lhůtě minimálně 30 dnů před zahájením příjmu žádostí zveřejněno vyhlášení všech tří programů.

Dotační fond Libereckého kraje

oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

na rok 2016

oblast podpory

OBLAST PODPORY

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBLASTI PODPORY

Číslo a název oblasti podpory

7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

Správce oblasti podpory

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Počet programů v rámci oblasti podpory

5

 PŘEDMĚT OBLASTI PODPORY

Podpora kulturních aktivit v Libereckém kraji, záchrana a obnova památek, restaurování, provádění stavebně historických průzkumů, podpora archeologie a podpora účasti žáků a jejich doprovodu na vybrané aktivitě kulturní příspěvkové organizace Libereckého kraje

 

PROGRAMY V RÁMCI OBLASTI PODPORY

Číslo a název programu

Účel programu

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Rozvoj regionální kultury a zachování tradic

7.2 Záchrana a obnova památek

      v Libereckém kraji

Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

7.3 Stavebně historický průzkum

Průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

7.4 Archeologie

Záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji.

7.5 Poznáváme kulturu

Podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury.

Vyhlášení výzev oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruchu na rok 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 22. prosince 2015 schválilo usnesením č. 561/15/ZK vyhlášení výzev programů v rámci oblasti podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch:

7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

7. 3 Stavebně historický průzkum

Příjem žádostí: od 25. ledna 2016

Ukončení příjmu žádostí: 22. února 2016, 12,00 hodin

 

Vyhlášení programu 7.4 Archeologie

Zastupitelstvo LK schválilo dne 23.6.2015 podmínky programu 7.4 Archeologie. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 27.7.2015 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. června 2016. Více informací naleznete zde: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/74-archeologie.

 

Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu

Zastupitelstvo LK schválilo dne 30.8.2016 podmínky programu 7.5 Poznáváme kulturu. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3.10.2016 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2017. Bližší informace zde: http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-/75-poznavame-kulturu

Zpracovávám...